Note: Downloads for rules and cheatsheets are supplied in both Dutch and English.

Disclaimer / Privacyreglement

Persoonlijke gegevens die u invult in een formulier op de website van Pe‑ling worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Om diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat in een aantal gevallen uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Deze gegevens bestaan uit:
1. Gegevens die uzelf invult op formulieren (al dan niet op de website)
2. Gegevens die u op andere wijze kenbaar maakt.

Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en bereikbaarheid (zoals e-mailadres, naam of andere NAW-gegevens) en staan soms in verband met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.
Daarnaast zijn gegevens, die op basis van door u behaalde prestaties, aan uw naam worden gekoppeld zoals bijvoorbeeld wedstrijd- en/of kwalificatieresultaten.

Door mee te spelen, u aan te melden voor het lidmaatschap of u aan te melden voor enig evenement van Pe‑ling gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
U gaat ermee akkoord dat uw persoonlijke data wordt gebruikt voor organisatorische doeleinden (badges, presentaties, publicatie van resultaten en/of ranglijsten, etc.);
U heeft geen bezwaar tegen het gedurende het evenement maken van foto’s of video en de eventuele publicatie daarvan. De rechten van deze materialen zijn en blijven van de organisatie van het toernooi.
Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend door de organisatie gebruikt en worden nooit beschikbaar gesteld aan derden.
Uitzondering: De ledenlijst wordt gedeeld met de leden en de Nederlandse MahjongBond.
 

Cookies
De providers kunnen statistische informatie verzamelen en/of gebruik maken van cookies.
Deze website maakte t/m 10/10/'17 (GMT) gebruik van Google Analytics.Disclaimer